WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

TCAPประพนธ อนพงษองอาจTCAP ธนาคารธนชาต ยันไม่ปลดพนักงาน แต่พัฒนาทักษะให้เก่งขึ้น ไม่ว่าจะรวมกิจการหรือไม่ก็ตาม

      หลังจากวันนี้ ที่ทางสหภาพแรงงานธนาคารธนชาตได้ยื่นหนังสือถึง นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เพื่อให้กระทรวงการคลัง ช่วยพิจารณาคุ้มครองผลประโยชน์ของพนักงาน หากมีการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และทีเอ็มบี โดยสหภาพฯ มีความกังวลต่อสถานภาพการจ้างงานของพนักงาน นั้น

         นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ยืนยันว่า ธนาคารฯ ไม่มีนโยบายปลดพนักงานใดๆ ทั้งสิ้น โดยขณะนี้ ธนาคารธนชาตและทีเอ็มบีอยู่ระหว่างพิจารณาและหารือกันถึงโอกาสการรวมกิจการ แต่หนึ่งในหลักการสำคัญที่เห็นพ้องตกลงร่วมกันคือ หากมีการรวมกิจการกันก็จะต้องดูแลพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง เพื่อให้ได้รับผลกระทบจากการรวมกิจการน้อยที่สุด ทั้งในเรื่องนโยบายสวัสดิการก็จะจัดการให้ดี เท่าเทียมและสอดคล้องเหมาะสมกับพนักงาน

      “ปกติธนาคารของเรา พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ๆ ให้กับพนักงาน พร้อมรองรับการแข่งขันและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งไม่ว่าจะรวมกิจการหรือไม่ พนักงานของเราก็ต้องมีความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา และหากมีการรวมกิจการ ก็เป็นประโยชน์ต่อพนักงานที่จะมีโอกาสใหม่ๆ รองรับการให้บริการลูกค้าเพิ่มขึ้นถึงสิบล้านคน“ นายประพันธ์กล่าว

       นายประพันธ์กล่าวอีกว่า ส่วนการที่เครือข่ายสหภาพแรงงานของธนาคารและสถาบันการเงิน (BFUN)เรียกร้องให้ธนชาต และทีเอ็มบี มีแผนชัดเจนเกี่ยวกับการรวมกิจการดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่า พนักงานทั้งสองแห่งจะไม่ได้รับผลกระทบนั้น ในอนาคต จะมีการเปิดเผยแผนที่ชัดเจนดังกล่าวแน่นอน หลังการทำ Due Diligence ระหว่างกันเสร็จสมบูรณ์ก่อน หลังจากนั้น จะเสนอแผนให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รับทราบแผนการรวมกิจการ และเปิดเผยต่อสาธารณชนให้ทราบต่อไป

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1