WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

56องคกรภาครฐ

องค์กรภาครัฐ เอกชน และอินฟอร์มา มาร์เก็ต ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2019

       นายกฤษณะ แก้วธำรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ที่สามซ้ายมือ) นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ที่สองจากซ้าย) นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย (ทีสองขวามือ) นายสุริยันต์  ศรีอำไพ เลขาธิการสมาคมเชฟประเทศไทย (คนแรกซ้ายมือ) มร.ฟิลิป ดูปุย อัครราชทูตที่ปรึกษา และหัวหน้าฝ่ายการค้าและเศรษฐกิจ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (คนแรกขวามือ) และมร.จัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป-ประเทศไทย บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ต (ที่สามขวามือ) ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2019 (Food & Hotel Thailand 2019) งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ เครื่องใช้ในโรงแรม ภัตตาคาร การจัดเลี้ยง และการบริการนานาชาติ ครั้งที่ 27 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กันยายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

aom388

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1