WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

v l เดนทางรบเรอวแอล21ทประเทศสงคโปร

วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ รับมอบเรือ วี.แอล.21

         นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ (คนที่ 4 จากขวา)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีรับมอบเรือ วี.แอล.21 มีน้ำหนักบรรทุก 5,676 เดทเวทตัน (DTW) ซึ่งเรือดังกล่าวมีมูลค่า 155 ล้านบาท หรือ 4.50 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ ท่าเรือ Marina South Pier ประเทศสิงคโปร์  เมื่อเร็วๆ นี้

aom183