หมวดหมู่: พลังงาน

1.AAA A AA1BLCP

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีลงนามในสัญญาการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ากับกลุ่มบริษัทมิตซูบิชิเป็นเวลา 12 ปี

      โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดย นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และนางสาวปาริชาติ อัศวกุล รองกรรมการผู้จัดการ ได้ลงนามสัญญาการบำรุงรักษาระยะยาวโรงไฟฟ้า (Long Term Service Agreement – LTMA) เป็นเวลา 12 ปี กับกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ โดยมี Mr. Ken Kawai - President and CEO บริษัท MHPS Mr. Kiyoshi Azuma Executive - Vice President and Division COO บริษัท Mitsubishi Corporation Machinery Inc. และ Mr. Yuichiro Sakaguchi - General Manager  บริษัท Mitsubishi Corporation Machinery Inc. เป็นผู้แทน

       ภาระผูกพันภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)จะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.  2575 โดยมีภาระกิจในการจ่ายไฟ เพื่อความมั่นคงและปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ และเครื่องจักร

       สัญญาการบำรุงรักษาระยะยาว (LTMA) มีระยะเวลาสัญญาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปี พ.ศ. 2575 เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของบริษัทบีแอลซีพีในการจ่ายไฟตลอดระยะเวลาภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จนถึงปี พ.ศ 2575 โดยความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิภายใต้สัญญาครอบคลุมเรื่องชิ้นส่วน อุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค รวมถึงการตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์ต่างๆในโรงไฟฟ้า เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถเดินเครื่องเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าจะช่วยควบคุมไม่ให้ค่าไฟฟ้าของระบบสูงจนเกินไปสำหรับภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน

      นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีให้ความสำคัญต่อการดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งการที่มีสัญญาการบำรุงรักษาระยะยาวสำหรับโรงไฟฟ้าจะทำให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดอายุสัญญาการซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

ความเป็นมาของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

     โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2546 ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan; PDP) โดยบริษัท Mitsubishi Corporation  เป็นผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปีเศษ และสามารถส่งกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำหรับหน่วยผลิตแรก (717 เมกะวัตต์) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และหน่วยผลิตที่ 2  (717 เมกะวัตต์) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้เดินเครื่องเป็นค่ากำลังไฟฟ้าพื้นฐาน (Base load) อัตราส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (Dispatch) มากกว่า 99% และไม่เคยมีการหยุดจ่ายกำลังไฟฟ้านอกแผน (Force Outage) มาเป็นระยะเวลากว่า 12 ปี

 

BLCP Signed Long-term Maintenance Contract (12 Years) with MHPS

      BLCP Power Station represented by Mr.Yuthana Charoenwong, Managing Director and Mrs. Parichat Asawakul, Deputy Managing Director had signed a 12-year long term service agreement (LTMA) with the Mitsubishi Group, represented by Mr. Ken Kawai, President and CEO of MHPS, Mr. Kiyoshi Azuma Executive - Vice President and Division COO of Mitsubishi Corporation Machinery Inc. and Mr. Yuichiro Sakaguchi - General Manager of Mitsubishi Corporation Machinery Inc.

      The obligations under the PPA will be completed in 2032 with the mission of supplying electricity for stability and improving the efficiency of equipment and machinery.

      Long-term maintenance agreement (LTMA) has entered from the year 2020 to the year 2032 to cover the period of the power purchasing agreement with Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) that will also be expired in the year 2032. Mitsubishi Group shall be responsible under the contract for inspections of the power plant’s equipment and enhancing the equipment efficiency to enable the power plant to operate in response to the stability of the electrical system.  Improving the efficiency of the power plant will help control the electricity cost not to be too high for the business sector and the household sector.

    Furthermore, the foremost consideration of BLCP is the environmental impact. Having a long-term maintenance contract for the power plant will ensure that the power plant will be able to comply with the requirements in the EIA report throughout the power purchasing agreement period with EGAT.

History of BLCP Power Station

    BLCP Power Plant was constructed in 2003 following the Power Development Plan (PDP), with Mitsubishi Corporation as the Turnkey Contractor. It took approximately three years to complete the construction. It can distribute electricity commercially to Electricity Generating Authority of Thailand for the first unit (717 MW) on 1 October 2006 and the second unit (717 MW) in February 2007.  BLCP Power Station has been operated as a baseload with a dispatch rate of over 99%, and there has never been the force outage for over 12 years.

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!